TOP termékek

Házhozszállítás

Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Dobai Deo Kft.

1145. Bp Félhold utca 5/c (nem átvételi pont)

Adószám: 26306296-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 323189

Bankszámlaszám: 10102237-07302700-01005003

 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

 

Szavatosság

A magicpet.hu szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga 

Minden vevőnek a vásárlástól számított 14 naptári napon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza a magicpet.hu-hoz.

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült, kibontott termékekre.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen (írásosan) kell bejelentenie.

Amennyiben a vásárló cég nevére kéri a számlát, akkor utóbb nem állhat el a vásárlástól!

Abban az esetben ha a kereskedő részéről keletkezett hiba, a termékért kiküldünk egy futárt, és legkésőbb az áru megérkezését követő 14 naptári napon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.

Más esetben a vevő feladata/költsége visszajuttatni a terméket a kereskedőhöz!

 

Amennyiben panaszal kíván élni, nem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH) kell fordulnia, hanem az illetékes békéltető testülethez! (45/2014 kormányrendelet és a fogyasztóvédelmi törvény)

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, a magicpet.hu nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Amennyiben megrendelését a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 14 napon belül lemondja, és interneten keresztül fizetett bankkártyával vagy előreutalt, akkor a banki tranzakciós költséggel csökkentve utaljuk vissza a bankszámlájára az áru ellenértékét.

Az elállási jog gyakorlását  17/1999. kormányrendeletben olvashatja.

A megrendelt termékeket Ön a lehetőségekhez képest néhány napon belül átveheti. A termék mellett feltüntetett szállítási határidő tájékoztató jellegű, ez az idő a raktárkészlettől függően hosszabb vagy rövidebb is lehet. A szállítási határidő az üzletben történő személyes átvétel esetére vonatkozik, futárszolgálattal történő kiszállításnál a teljesítés +1-2 munkanappal több időt vesz igénybe. 


Csomagolási költséget nem számolunk fel!

Ön a következő szállítási módok közül választhat:

Futárszolgálat / Csomag Pont

Magyarország egész területén a házhozszállítás illetve Csomag pontra szállítás 1650Ft. 10kg felett 2600Ft!           

A futárnak fizetendő összeg tartalmazza a termék árát és a szállítási költséget is.

A csomagokat a DPD Futárszolgálat szállítja házhoz, munkanapokon 8-17 óra között

(a pontos szállítás idejéről telefonon kap információt).

Szűkebb intervallum megadása a szállítási időre vonatkozóan nem lehetséges. 

Kérjük, hogy megrendeléskor olyan szállítási címet adjon meg, ahol a fenti időpontban folyamatosan biztosított a csomag átvételének lehetősége!

Kérjük, hogy a csomag sértetlenségét a futár jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Sérülés esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban elfogadni.

A munkanapokon 10 óráig feladott megrendeléseket – amennyiben a termék raktárról azonnal elérhető – másnapi kiszállítással tudjuk átadni a futárszolgálatnak. A 10 óra után beérkezett megrendelések (másnap dolgozzuk fel), illetve hosszabb szállítási határidejű cikkek kiszállításáról külön értesítjük.

Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat a következő munkanapon ismét megkísérli kézbesíteni a csomagot. Amennyiben ez ismét meghíúsul, a megrendelt terméke(ke)t csak a szállítási költség újbóli felszámolásával áll módunkban Önnek kiküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az áru átvételekor a futárnak a számlánkon feltüntetett végösszeget fizesse ki!

Győződjön meg arról, hogy a csomagolás sértetlen és a dobozok tartalma megegyezik az elvárt termékkel!

Amennyiben a termékhez külön garanciajegy vagy jótállási csekk tartozik, azt a fuvarlevélen és a számlán külön jelezzük. Ellenkező esetben a termékek számlagaranciával rendelkeznek, amit a számla hivatkozás része tartalmaz.

A futártól átvett és kifizetett csomagra feladott reklamációt (sérülés, hiányosság, stb. esetén) nem áll módunkban elfogadni.

 


Törvényi hivatkozások:


Budapest | Praha | Bratislava | Zagreb B-Payment Zrt. | Kártyaelfogadás mindenkinek 1132 Budapest, Váci út 4. | +36 1 793 67 76 | www.b-payment.hu

Szerzői jogok

évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól


Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A Dobai Deo Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.


Az adatkezelő címe: 1145 Budapest, Félhold utca 5/c
Az adatkezelő elérhetősége: +36-30/821-31-76, info@magicpet.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók


A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím


Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Dobai Deo Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 
- Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.


A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.


A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.


Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.


A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)